+ نوشته شده توسط saeid در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 17:33 |

عنوان آزمایش : احیاء(کاهش)

هدف آزمايش :تهیه بنزهیدرول از بنزوفنون

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:47 |
عنوان آزمایش : ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:42 |

عنوان آزمایش : دیازویی شدن(سنتز پارا- رد)

هدف آزمايش : آشنایی با نیتراسیون ترکیبات آلی 

 

درصورت بسته بودن لینک در قسمت ادامه مطلب به دلیل داشتن رمز به انتشارات دانشگاه مراجعه بفرمائید.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:37 |

عنوان آزمایش : واکنش های تراکمی

هدف آزمايش : آشنایی با تراکم آلدهیدها و کتون ها و تراکم بنزوئین

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:34 |
عنوان آزمایش : اکسایش الکل ها

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:30 |


Powered By
BLOGFA.COM